Dj Karri & Blc Da Conga – Savanna

Savanna, performed by Dj Karri & Blc Da Conga. Your favorite, incredibly talented musicians Dj Karri & Blc Da Conga, bring you Savanna, a banger…